Loading...
Kontakti2018-06-13T20:06:59+00:00

Sjedište

Varteks d.d.
Zagrebačka 94,
42000 Varaždin
Telefon: +385 42 377 105
Email: info@deghq.com

Korporativne komunikacije i marketing
Telefon: +385 42 377 409
Fax: +385 42 377 178
E-mail:
komunikacije@deghq.com
market_dep@deghq.com

Maloprodaja
Telefon: +385 42 377 049
Fax: +385 42 377 555
E-mail: dsolic@deghq.com

Veleprodaja i izvoz
Telefon: +385 42 377 041
Fax: +385 42 377 555
E-mail: bpatekar@deghq.com

Varteks Pro d.o.o.
Telefon: +385 42 377 233
Fax: +385 42 377 523
E-mail: nvnucec@deghq.com

Upravljanje imovinom
Telefon: +385 42 377 129
Fax: +385 42 377 419